T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
TBMYO Moda Tasarımı

Moda Tasarımı Program Tanıtımı

16/07/2018 16:00:02 - 16/07/2018 16:00:02 - 10726 Okunma

Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tasarım Bölümü Moda Tasarımı Programı’na 2018 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır. Bu bölümde yaklaşık 40 öğrenci ile eğitim öğretim hizmetleri yürütülmektedir. Eğitim ve öğretim “birinci öğretim” olup öğrenim süresi dört yarıyıl ve eğitim dili Türkçe’dir.
Moda Tasarımı Programı eğitim öğretim süresince, öğrencilerin sanatsal yetenek ve yaratıcılığının gelişmesini sağlayarak, sanatın temel ilke ve öğeleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Programın iki yılı kapsayan eğitim- öğretim sürecinde; bir koleksiyon hazırlarken, hikaye ve renk panolarının hazırlanması, temel ve model uygulamalı kalıp çizimi, prototip hazırlama, üretim kalıbı hazırlama, pastal planı ve kesim işlemleri, planlama ve organizasyon, iş ve zaman etüdü ölçümleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik uygulamalı eğitim verilmektedir. 
Moda Tasarımı Programında yer alan öğrenciler; hazır giyim üreten fabrikalar ve atölyelerin; model-kalıp, planlama, tasarım (stilistlik), iş-zaman etüdü, kalite kontrol gibi bölümlerinde çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip düzeyde kurumumuzdan mezun olmaktadırlar. Tekstil sektörünün, büyük yatırımlar yapılmadan emeğin ortaya konulması ile işleyebilen bir sektör olması ve küçük yatırımlar ile birçok kişinin çalışabileceği atölye veya modaevi açmak suretiyle mezunlar kendi işyerlerini kurma olanağına sahiptirler. Tekstil sektörünün ülke ihracatında önemli bir paya sahip olması, mezunların bu alanda iş bulması konusunda şanslarını arttırmaktadır.

bölüm tanıtım

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.